0517 43 01 01 info@notarisheeres.nl

Corona Protocol

Maatregelen ter beperking van het coronavirus

Corona Protocol


Maatregelen ter beperking van het coronavirus

De maatregelen die Notaris Heeres heeft getroffen voor de beperking van het coronavirus, zijn de navolgende:

Vanwege de vele contactmomenten met cliënten die de werkzaamheden op ons kantoor met zich meebrengen en de problemen met het coronavirus zijn wij genoodzaakt een protocol op te stellen om de fysieke contacten met onze cliënten en de cliënten onderling zo veel mogelijk te beperken. Ons uitgangspunt is om, gezien de grote belangen, het passeren van akten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden, maar wel met inachtneming van de veiligheid van onze cliënten en medewerkers. Dat kan alleen als onze cliënten zoveel mogelijk dit protocol in acht nemen. Middels dit protocol proberen we het aantal en de duur van de contactmomenten zoveel mogelijk te beperken.

Wij verzoeken u de volgende regels in acht te nemen:

  1. Zorg ervoor dat alleen de personen die de akten moeten tekenen naar ons kantoor komen. Neem dus geen ouders, kinderen, begeleiders etc. mee.
  2. Als er bij een voorinspectie van een woning problemen zijn verzoeken wij u die voor de komst naar ons kantoor op te lossen dan wel aan te geven dat het probleem voor het passeren van de akte niet opgelost kan worden. Het is niet mogelijk om de problemen en de mogelijke oplossingen hier op kantoor te bespreken.
  3. Als er vragen zijn over lopende dossiers dienen deze telefonisch of per e-mail gesteld te worden. Wij verzoeken u in dat geval niet langs te komen.
  4. Wij hebben besloten geen handen te schudden. Ook zullen wij gedurende deze periode geen koffie en thee serveren.
  5. Neem de door de overheid gegeven adviezen in acht. Als u ziekteverschijnselen vertoont kom dan niet langs en geef dat tijdig door. Bij het passeren van de akten zullen wij alleen de juridische formaliteiten in acht nemen en is er geen tijd voor cliënten om onderling nog zaken te bespreken betreffende het overgedragen pand. Wij verzoeken u dat zoveel mogelijk van tevoren en buiten ons kantoor te doen.
  6. Voor de overdrachten van woningen dienen verkopers een volmacht te ondertekenen. Een medewerk(st)er van ons kantoor zal namens de cliënt de akte tekenen.

Wij verwachten dat de telefonische contacten en de contacten via de e-mail tussen cliënten en ons kantoor zullen toenemen. U dient er dan ook rekening mee te houden dat onze telefonische bereikbaarheid in de komende periode beperkt kan zijn en dat terugbelverzoeken en het beantwoorden van e-mails enige tijd op zich kunnen laten wachten.

Dit protocol is tot nader order geldig.